Ozonoterapia

Ozonoterapia
Ozonoterapia jest bez wątpienia najskuteczniejszym ze wszystkich znanych nowoczesnej medycynie sposobów leczenia. Żadna inna metoda nie daje tak przekonujących wyników i nie ma tak szerokiego spektrum zastosowań.

Ozonoterapia to  metoda leczenia mieszaniną tlenowo-ozonową. Podczas rozpadu uwalnia bardzo aktywny tlen atomowy, który niszczy wszelkie bakterie, chorobotwórcze grzyby i wirusy, jednocześnie natlenia tkanki oraz przyspiesza i ułatwia komórkowe procesy odnowy. Terapia cechuje się dużą skutecznością i szybkim działaniem. Poprawie ulegają parametry krwi (zmniejszenie lepkości, wzrost metabolizmu krwinek czerwonych, elastyczność błony komórkowej erytrocytów, natlenowanie). Ozon jest także doskonałym stymulatorem krążenia, dlatego stosowany jest w leczeniu chorób układu krążenia Dotychczas nie obserwowano skutków ubocznych ozonoterapii. Ozonoterapia jest skuteczna w leczeniu ponad 100 chorób.
W Polsce propagatorem ozonoterapii był prof. Zygmunt Antoszewski, który w Katowicach powołał Polskie Towarzystwo Ozonoterapii.

Jakie są najważniejsze wskazania do ozonoterapii?
Istnieje wiele różnych chorób, w których ozonoterapia może wykazywać korzystne działanie lun może nawet umożliwiać wyleczenie. Zostało to potwierdzone w wielu publikacjach naukowych. Ozon medyczny zazwyczaj stosuje się jako uzupełnienie innych terapii – jest to jedna z komplementarnych metod terapeutycznych.
Aby możliwie jak najszybciej docierać do pacjentów z informacjami na temat najnowszych osiągnieć w dziedzinie ozonoterapii, założono POLSKIE TOWARZYSTWO OZONOTERAPII – EkoDoktor również do niego należy. Jego celem jest standaryzacja terapii.
Zaburzenia dotyczące układu krążenia
Zaburzenia krążenia tętniczego obejmujące uczucie chłodu w nogach, a także pojawienie się bólu po przejściu niewielkiej odległości (noga palacza, czyli chromanie przestankowe);są to objawy ostrzegawcze. Skuteczność tej metody potwierdzono w szeregu badań klinicznych.
Regeneracja i rewitalizacja
Ozon medyczny stosuje się w połączeniu z konwencjonalnymi i innymi formami rehabilitacji, fizjoterapii, relaksacyjnymi czy spa jako cenna uzupełniającą metodę leczenia. Ozonoterapia jest szczególnie skuteczna w sytuacjach stresu zawodowego – oksydacyjnego, a także dużego wysiłku psychicznego oraz fizycznego.
Aktywacja metabolizmu komórkowego w erytrocytach i leukocytach powoduje poprawę stanu ogólnego, co prowadzi do ogólnej rewitalizacji. Zawodowi sportowcy odnoszą wiele korzyści z tej formy terapii.
Pacjenci w podeszłym wieku: profilaktyka i rewitalizacja
Pacjenci w podeszłym wieku bardzo dobrze reagują na ozonoterapię, gdyż ich organizm może w pełni wykorzystać wszystkie korzystne właściwości ozonu: z poprawienia dostarczenia tlenu, mobilizacji układu odpornościowego, aktywacji przeciwutleniaczy oraz zmiataczy wolnych rodników. Korzystne działanie obserwuje się również w przypadkach zaburzeń krążenia mózgowego- co często objawia się trudnościami z koncentracją, ogólnym spadkiem wydajności, niestabilnością chodu, jak i uczuciem zawrotów głowy.
Choroby oczu
U osób w podeszłym wieku zaburzenia krążenia mogą również mieć niekorzystny wpływ na oczy, powodując zmiany o charakterze zanikowym i zwyrodnieniowym. Najbardziej rozpowszechnioną chorobą tego typu jest „zwyrodnieni plamki związane z wiekiem” w środkowej części siatkówki, która jest odpowiedzialna za ostre widzenie.
Oprócz wyników uzyskiwanych w warunkach rzeczywistej praktyki, badanie przeprowadzone przez Klinikę Okulistyki Uniwersytetu w Sienie (Włochy) potwierdziło korzystny wpływ autohemoterapii z użyciem ozonu na zdolność widzenia.
Natleniające i rewitalizujące działanie ozonu wykorzystuje się także we wspomaganiu terapii i profilaktyce retinopatii, szczególnie cukrzycowej.
Choroby nowotworowe i uzupełniające leczenie onkologiczne
Ozon stosowany jako biologiczne leczenie uzupełniające, w formie autohemoterapii lub podania doodbytniczego, jest przydatny w leczeniu chorób nowotworowych. Immunoaktywujące działanie ozonu w niskich dawkach: komórki immunokompetentne takie jak limfocyty, komórki pomocnicze, komórki supresorowe i komórki NK reagują, wytwarzając swoiste substancje przekaźnikowe – interferony.
Indukowanie i aktywacja przeciwutleniaczy komórkowych i zmiataczy wolnych rodników w zdrowych komórkach i narządach przeciwdziałają gromadzeniu reaktywnych i agresywnych rodników tlenowych – jest to mechanizm chroniący komórki.
Zakażenia grzybicze skóry oraz zakażone zmiany skórne
Od ponad 100 lat na całym świecie w przemyśle uzdatniania wody pitnej coraz szerzej wykorzystuje się grzybobójcze i bakteriobójcze właściwości ozonu. Te same właściwości sprawiają, że ozon medyczny jest potężnym narzędziem w zwalczaniu uporczywych zakażeń grzybiczych skóry, a w szczególności złożonych zakażeń grzybiczych/bakteryjnych stóp, tułowia lub błon śluzowych.
Zakażone rany
Miejscowe leczenie zakażonych ran, które często mają postać odleżyn, owrzodzeń podudzi oraz ud (owrzodzeń żylakowych), zgorzeli w przebiegu cukrzycy lub trudno gojących się ran – to klasyczne zastosowanie ozonu medycznego. Początkowo właściwości dezynfekujące ozonu wykorzystuje się do uzyskania czystej rany bez drobnoustrojów chorobotwórczych (niszczenie grzybów i bakterii). W drugiej fazie ozon w niskim stężeniu zapewnia szybkie gojenie się rany.
Choroby jelit: zapalenie odbytnicy i okrężnicy
Miejscowe stosowanie ozonu w formie doodbytniczej zapewnia szybką ulgę w chorobach zapalnych jelit, zwłaszcza w stadium I. Zazwyczaj wystarcza cykl 10 zabiegów. Badaniem z udziałem 248 pacjentów z zapaleniem odbytnicy wykazało, że dodatkowe sesje leczenia są konieczne tylko w 10% przypadków.
Choroby wirusowe
Zarówno opryszczka zwykła, jak i półpasiec są wywoływane przez wirusy. Opryszczka wargowa – częsta i bardzo nieprzyjemna dolegliwość – dobrze reaguje na różne formy  ozonoterapii w połączeniu z konwencjonalnymi metodami.
Uzupełniające stosowanie ozonu jest bardzo korzystne w półpaścu – zarówno w formie miejscowego stosowania kompresów z ozonowanej wody, jak i w postaci autohemoterapii, która w wielu przypadkach pozwala uniknąć nerwobólu półpaścowego.
Choroby zapalne wątroby
Te należą do klasycznych wskazań do zastosowania ozonu medycznego. Podczas gdy wirusowe zapalenie wątroby typu A (wywołane przez wirus HAV) jest stosunkowe łatwe w leczeniu i ustępuje całkowicie, wirusowe zapalenie wątroby typu B (wywołane przez wirus HBV) często przechodzi w postać przewlekłą. Zarówno ozon stosowany z krwią, jak i doodbytnicze podawanie O2/O3 stanowią skuteczne metody leczenia uzupełniającego w połączeniu z konwencjonalną terapią oraz prowadzą do szybszego ustępowania objawów. To samo dotyczy leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, które zazwyczaj rozpoznaje się już jako przewlekła chorobę wątroby, ponieważ okres inkubacji z reguły trwa wiele lat.
Choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów
Jeśli podzielimy choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów na trzy kategorie, okazuje się, że w stadiach 1 i 2, w których nie dochodzi jeszcze do deformacji kości, obserwuje się szczególnie korzystne reakcje na zastosowanie ozonu medycznego. Dotyczy to choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, jak też aktywnej postaci zapalenia stawu kolanowego i stawów barkowych. Oprócz klasycznego leczenia farmakologicznego, dostawowe wstrzyknięcia ozonu są szczególnie skuteczne w połączeniu z terapią ruchem. W tego typu zaburzeniach wykorzystuje się właściwości przeciwzapalne ozonu, jak też modulowanie i aktywowanie  metabolizmu komórek chrząstki.
Choroby reumatyczne, reumatoidalne zapalenie stawów
Cały zespół zaburzeń reumatycznych, zapalenie stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów obejmuje różne stany bólowe układu kostnego oraz mięśni. W wielu przypadkach występują w nich również ograniczenia czynnościowe.
Także w sytuacji stosowania ozonu medycznego stanowi element podstawowego programu terapeutycznego, uzupełniającego odpowiednie formy fizykoterapii.
W reumatoidalnym zapaleniu stawów (przewlekłym zapaleniu wielostawowym) doświadczenia medyczne wskazują, że ozonoterapia stanowi przydatną metodę leczenia komplementarnego. Terapia ma formę pozaustrojowego ozonowania krwi podczas nieaktywnych faz choroby. Działania ozonu wynikają z jego właściwości immunomodulujących i przeciwzapalnych.
Leczenie bólu
Ozon w niskich stężeniach i ilościach stosuje się jako uzupełniającą metodę leczenia w stanach napięcia mięśni, przewlekłym bólu mięśniowym, w punktach wyzwalających itp. Często w połączeniu z terapią neuralną (miejscowymi  środkami znieczulającymi) i akupunkturą.
W ostatnich latach opublikowano wyniki prowadzonych na dużą skalę międzynarodowych badań dotyczących leczenia wypadnięcia dysku. Zaobserwowano, że wstrzyknięcia do dysku mają działanie odbarczające i są odpowiednikiem funkcjonalnym laserowej dyskoliozy, ale o znacznie niższym koszcie wykonania zabiegu.

 

PODSUMOWANIE – PODSTAWOWE ZALETY OZONOTERAPII

1. Reguluje funkcjonowanie układu odpornościowego,

2. Działa na aktywację układów przeciwwolnorodnikowych,

3. Poprawia stan utlenowania organizmu 

4.Zmniejsza obszary beztlenowego zakwaszenia, reguluje aktywność genów we wszystkich komórkach organizmu

 Zastosowanie ozonoterapii

    Infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze

    Trudnogojące się rany w tym stopa cukrzycowa,

    Miażdżyca, stan po udarze mózgu i zawale mięśnia sercowego

    Owrzodzenia o różnej etiologii

    Blizny

    Zapalenie jam ciała pochwy, pęcherza moczowego, tkanek

    Choroby stawów i tkanek okołostawowych ( zmiany zapalne i zwyrodnieniowe

    Dyskopatie

    Borelioza

    Poprawa wydolności organizmu np. w sporcie

    Poprawa funkcji układu immunologicznego

Przed ozonoterapią konieczna jest konsultacja lekarska