Informacje dla pacjenta

INFORMACJE DLA PACJENTA ODNOŚNIE KROPLÓWEK WITAMINOWYCH

1.Kroplówki witaminowe stosowane w Klinice EKODOKTOR zawierają suplementy i/lub leki, które są dostępne do podawania dożylnego na terenie Polski i UE.

2.Wszystkie preparaty są przebadane i bezpieczne dla naszych pacjentów.

3.W skład kroplówek wchodzą pierwiastki podstawowe takie jak Potas, Sód, Magnez, mikroelementy tj selen  witaminy rozpuszczalne w wodzie i  aminokwasy egzo i endogenne oraz inne preparaty o właściwościach antyoksydacyjnych i leki. Oprócz tego wykonywane są dożylne wlewy ozonowe.

4.Podanie kroplówki poprzedza wywiad lekarski oraz zalecenie wykonania badań krwi (w razie potrzeby). Po ustaleniu oczekiwań pacjenta oraz potrzeb wynikających z przeprowadzonego wywiadu następuje wybór odpowiedniego rodzaju kroplówki. Następnie założenie wenflonu i podłączenie kroplówki w  gabinecie zabiegowym.

5.Podanie kroplówki to procedura medyczna i muszą być spełnione wszystkie jej standardy (jałowy, jednorazowy sprzęt; wszystkie preparaty i płyny infuzyjne zarejestrowane w Polsce). W tym wypadku bezpieczeństwo podania gwarantuje zespół Kliniki EKODOKTOR.

6.Przed podaniem wlewu dożylnego pacjent podpisuje dobrowolną zgodę na wykonanie zabiegu inwazyjnego jakim jest wlew dożylny. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

7.W Klinice EKODOKTOR kroplówki są podawane przez wyspecjalizowany personel medyczny pod nadzorem lekarza.

10.Częstotliwość podania kroplówki witaminowej oraz ilość wlewów jest zawsze ustalana indywidualnie i zależy od typu schorzenia oraz możliwości pacjenta.

11.Większość osób odczuwa przypływ energii i ogólne lepsze samopoczucie. Odpowiedni poziom witamin wpływa m. in. na właściwy metabolizm, poprawę snu, poprawę systemu odpornościowego, szybszą regenerację.

12.Podanie kroplówki, jak każda procedura medyczna niesie za sobą możliwość powikłań. Powikłania po podaniu kroplówki zdarzają się rzadko i są z reguły łagodne i przemijające. W rzadkich przypadkach po podaniu kroplówki mogą wystąpić ciężkie powikłania bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu takie jak wstrząs anafilaktyczny, ciężka infekcja(sepsa), czy też zakrzepowe zapalenie żył w miejscu podania leku. Personel medyczny dba o bezpieczeństwo pacjentów i reaguje na każde objaw

13.Najczęstsze powikłania łagodne i przemijające – ogólne uczucie oszołomienia, zawroty głowy, nudności, senność, pobudzenie, miejscowe zasinienie lub krwiak w miejscu wkłucia, miejscowy odczyn alergiczny i zapalny.

14.Powikłania ciężkie zdarzają się bardzo rzadko ogólne uogólniona reakcja alergiczna, ciężka reakcja anafilaktyczna,  miejscowe zakrzepowe zapalenie żył.

15.Przeciwwskazania do kroplówki witaminowej:

  • Ciężka niewydolność wątroby
  • Ciężka schyłkowa choroba nerek
  • Ciężka niewydolność serca
  • Nadwrażliwość na dany składnik kroplówki
  • Zaburzenia psychiczne, które w danym momencie dyskwalifikują pacjenta od suplementacji dożylnej.

Każdy Pacjent jest traktowany indywidualnie.

Umów się na wizytę >>>>>