Borelioza

Borelioza jest chorobą odkleszczową wywołaną przez bakterie z rodzaju Borelia.Powstaje w wyniku ugryzienia przez kleszcza z rodzaju Ixodes. Pierwszą bakterią była Borelia burgdorferi, ale obecnie stwierdzanych wiele innych gatunków Boreli. Często przy ukąszeniu występują infekcje wieloma gatunkami bakterii mogą być to Chlamydie, Mycoplazmy Bartonelle i inne gatunki mówimy wtedy o koinfekcjach Klasycznie po okresie od …

Borelioza Read More »

Testy alergiczne

Istnieją różne testy do wykrywania alergii.  Testy skórne wykorzystuje się w diagnostyce dermatologicznej w przypadku chorych, u których zachodzi podejrzenie udziału reakcji alergicznych w powstawaniu zmian skórnych.  Służą one ocenie reakcji skóry na kontakt z alergenem, a ich dodatni wynik stanowi potwierdzenie uczulenia na badany alergen. Służą do wykrywania alergii IgE zależnych.Testy te są jednak mało przydatne do wykrywania alergii pokarmowych( …

Testy alergiczne Read More »

Alergie

Co to jest alergia?Alergia jest zmienionym sposobem reagowania na substancję, na którą wcześniej nastąpiło uczulenie i w którym zaangażowany został układ immunologiczny, produkując przeciwciała lub działając przy pomocy specyficznych komórek odpornościowych działających bezpośrednio na inne komórki.                          Układ immunologiczny jest bardzo skomplikowany. Mamy wiele różnych …

Alergie Read More »