Terapia naturalna


Co to jest terapia naturalna i  dlaczego warto ją stosować?

terapia naturalnaTerapię naturalną rozumiemy jako terapię,

wykorzystującą naturalne preparaty i wszystkie

działania, mające za zadanie stymulację własnych

sił obronnych organizmu do walki z chorobami.

Obecnie w dobie chemizacji, środowiska, jedzenia,

rozpowszechnionego stosowania chemicznych leków, nasze organizmy są coraz

bardziej zatrute toksynami środowiskowymi i z każdym rokiem jest gorzej.

Przemysł chemiczny wkroczył  w każdą dziedzinę naszego życia i osacza nas

dookoła, na skalę globalną. Już nie ma gdzie się schować,   bo wiele substancji

jest prawie nie zniszczalna i  z wodą, powietrzem, przenikają  do najbardziej

odległych stron naszego globu. Nawet te przepiękne i wydaje się super czyste

wody Plitwickich Jezior w Chorwacji na pewno też zawierają ich ślady.

W najbliższych latach mimo rozwoju medycyny rośnie ilość nowotworów,

choroby alergiczne stają się powszechne, więc na pewno zapotrzebowanie,

na naturalną żywność, terapie oczyszczające i  odtruwające,będzie coraz większe

Terapie naturalne,mimo nagonki i zwalczania przez oficjalna medycynę,

która walcząc o pieniądze, zwalcza homeopatię, ogranicza dostęp do naturalnych,

witamin,oraz naturalnych metod leczenia, widząc w tym zagrożenie dla  siebie.

Decydenci chcą aby ludzie chorowali i stosowali leki chemiczne oraz poddani byli

pod kontrolę oficjalnej medycyny. Przemysł  farmaceutyczny osiąga olbrzymie

zyski więc stara się za wszelką cenę utrzymać a nawet powiększyć rynek zbytu.

Pamiętaj jednak masz wybór, nie daj się ubezwłasnowolnić.

Wybierz drogę do zdrowia, nie do chorowania.