Telemedycyna

Co to jest telemedycyna?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że „Telemedycyna to dostarczanie przez specjalistów usług medycznych, w przypadku, gdy dystans jest kluczowym czynnikiem, wykorzystując technologie komunikacyjne do wymiany istotnych informacji dla diagnozy, leczenia, profilaktyki, badań, konsultacji czy wiedzy medycznej w celu polepszenia zdrowia pacjenta”.   Przekładając to na język bardziej zrozumiały możemy powiedzieć, że telemedycyna  umożliwia wykonanie badania i przesyłanie do dalszej analizy do innych ośrodków specjalistycznych. Również stałe lub czasowe monitorowanie pacjentów możliwe jest dzięki przesyłowi badań na odległość.

W USA takie badania wykonywane są już od kilkudziesięciu lat. W Polsce również stają się coraz bardziej powszechne. W wielu szczególnie powiatowych szpitalach przesyłane są badania tomografii komputerowej do większych ośrodków aby dyżurny radiolog mógł zdiagnozować  i przesłać wynik zdalnie. Daje to oszczędności i możliwość szybszej diagnostyki bez konieczności przewożenia pacjentów do szpitala specjalistycznego. Ja na co dzień również stosuję w karetce teletransmisję badania EKG do oddziału kardiologii inwazyjnej przy kwalifikacji pacjentów do koronarografii.

Jakie są możliwości zastosowania telemedycyny w badaniu stanu zdrowia?

Tutaj szczególnie duże możliwości są dla telemedycyny. Można wykonywać badania które są przesyłane przez internet lub przy pomocy telefonu komórkowego do centrum medycznego gdzie może być ocenione i zarchiwizowany oraz uspokojenie pacjenta lub przesłane zawiadomienie o konieczności wezwania zespołu ratownictwa medycznego. Można również prowadzić stałe lub czasowe monitorowanie stanu zdrowia. Szczególnie zastosowanie ma do badania serca, ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji oraz wielu innych parametrów medycznych. Profesor Krzyminiewski z Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od wielu lat stara się wprowadzić badania telemedycyny NURSE ECG, oraz ostatnio pulsoksymetria HSR oraz badanie bezdechów nocnych. Walczy też o utworzenie systemu monitoringu telemedycznego. Dotychczas nie było możliwości ani zainteresowania lekarzy do stosowania tej metody. Obecnie nie ma prawnych przeszkód prawnych do stosowania badania telemedycznego w Polsce i coraz częściej stosuje się te metody. Na pewno metody będą się coraz szybciej rozwijać w skali całego świata.

Jak jeszcze można zastosować telemedycynę w profilaktyce zdrowotnej?

Ogromnie duże  możliwości daje rozwój telemedycyny w profilaktyce zdrowotnej w organizowaniu szkoleń i wykładów przez internet. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie  jest dotarcie jednocześnie do wielu pacjentów i szkolenie prowadzone przez wybitnych szkoleniowców będących w kilku miejscach na świecie. Ludzie nie muszą dojeżdżać do miejsc szkolenia, nie potrzeba wynajmować sal konferencyjnych . Sprawia to że takie szkolenia są o wiele wiele tańsze można więc robić to znacznie częściej i docierać do dużej liczby ludzi.

 

 

 

 

 

 


404