Chelatacja


Chelatacja dożylna

 

chelatacja

 

Termin pochodzi od słowa greckiego chele, co oznacza pazur, albo kleszcze, szczypce kraba.                                                 Związki chelatowe powstają wówczas gdy gdy następuje trwałe połączenie substancji organicznej z jonem                     metalu co najmniej dwuwartościowego. Przykładem naturalnych związków chelatowych jest hemoglobina,                 mająca w cząsteczce jon żelaza oraz chlorofil będący organicznym połączeniem jonu magnez, a także ważna                substancja odtruwająca glutation mająca w swym składzie selen. Taką substancją jest również EDTA – syntetyczny aminokwas stosowany już w latach 50- tych do leczenia  zatruć ołowiem i rtęcią. Stosowany jest w postaci soli o nazwie chemicznej wersenian dwusodowy.  Chelatacja powoduje wiązanie metali dwu i więcej wartościowych i wydalenie ich następnie przez nerki z  organizmu, wraz z moczem. Metale ciężkie przez całe nasze życie dostają się do organizmu wraz z powietrzem,wodą i pożywieniem, powodując zatruwanie organizmu. Cząsteczki i jony metali ciężkich są następnie,   źródłem wolnych rodników, które biorą aktywny udział w w powstawaniu chorób o podłożu zwyrodnieniowym.Terapia chelatowa polega na stosowaniu dożylnych wlewów kroplowych, których celem jest oczyszczenie  naczyń krwionośnych złogów lipidowo -cholesterolowych, ponieważ usuwając wapń z blaszek miażdżycowych,   powoduje ich płynne rozpuszczanie się.

Liczne badania wykazały wyraźny pozytywny wpływ terapii chelatowej na stan oraz drożność naczyń                                     krwionośnych a także na przepływ krwi, zarówno w małych jak i dużych naczyniach krwionośnych.                                     Odtykanie naczyń zaczyna się od tych najdrobniejszych.

Zastosowanie chelatacji:

Miażdżyca naczyń mózgowych

Miażdżyca naczyń wieńcowych

Miażdżyca naczyń kończyn dolnych

Miażdżyca drobnych naczyń – dotyczy gruczołów wydzielania wewnętrznego, co prowadzi do ich                                            gorszego funkcjonowania. Chelatacja poprzez poprawę ukrwienia gruczołów wydzielania wewnętrznego poprawia męską potencję

Wyraźny pozytywny wpływ występuje w depresji endogennej

W zespole przewlekłego zmęczenia

W zawrotach głowy

Jest metodą z wyboru w zatruciach metalami ciężkimi jak: ołów, kadm, rtęć i inne

Terapia chelatowa powinna być uzupełniona stosowaniem witamin , mikroelementów, aminokwasów lub innych             suplementów oraz odpowiednią dietą. Przeciwwskazane jest bezwzględnie palenie papierosów. Terapia ta jest               skutecznym i bezpiecznym leczeniem.Na terenie Polski co roku umiera około 300 000 osób.                                             Prawie co drugi przypadek zgonu spowodowany jest powikłaniami chorób Sercowo-Naczyniowych,                               najczęstsze z nich to następstwa arteriosklerozy (miażdżycy). Lekarstwa, pobyty w szpitalu, operacje                               by-pas, ingerencja specjalistów wysokiej klasy przy pomocy najnowocześniejszych metod i drogiej techniki                   przy swojej niskiej skuteczności — są niewystarczające i kosztowne.Z drugiej strony -zastanówmy się :                           Znają Państwo  osoby cierpiące z powodu miażdżycy (zwapnienia) i korzystające z różnorodnych terapii?                       Ile ich jest?  Niezastąpione są oddziały Intensywnej Opieki Medycznej jeśli chodzi o nagłe przypadki zagrożenia życia. Ale jak wygląda leczenie choroby podstawowej?

Jak leczyć chorobę przewlekłą?

 

Jaką stosować profilaktykę?

Ten kto na skutek miażdżycy przebył zawal serca lub wylew jest szczególnie zagrożony powtórzeniem się                            ataku choroby, nawet ten kto jest prowadzony według najlepszych metod sztuki lekarskiej. Ile osób znają                             Państwo, które przebywały w szpitalu i powróciły do domu zdrowe, wyleczone i pełne chęci do życia?                                 Nasz Ośrodek postawił sobie cel wprowadzenie metody o dużej skuteczności i o niskim ryzyku powikłań.                     Metoda która oszczędza chorego, prowadzi do szybkiego powrotu do aktywnego życia, mająca przed                                sobą ogromną przyszłość. Pragniemy zaprezentować metodę chelatacji EDTA i porównać z innymi                               klasycznymi metodami terapii. Niech wyciągną z tego korzyść przyszli Pacjenci i ci co Pacjentami nigdy nie będą.

Historia terapii EDTA.

Czy jest to nowa metoda?

Metoda terapii znana jest w USA od dawna, ponad 2000 lekarzy stosuje ją z powodzeniem. Są oni stowarzyszeni  w ACAM (American College of Advacement Medicine), współpracują ze sobą wymieniając doświadczenia i prowadzą  wspólne badania naukowe .Przeprowadzono ogromną liczbę zabiegów chelatacji EDTA, podczas ich trwania nie zanotowano  żadnego przypadku poważnych powikłań. Doświadczenie i obecne badania dowodzą znaczącą poprawę w funkcji narządów  gdy terapia jest prowadzona według zaleceń ACAM. W medycynie EDTA zostało po raz pierwszy użyte w 1948r. wówczas    przeprowadzano w USA odtruwanie pracowników fabryki akumulatorów ołowianych. Jednocześnie lekarze stwierdzili w sposób  jednoznaczny zanikanie objawów choroby miażdżycowej, a w następstwie polepszenie samopoczucia i stanu zdrowia,  które nie da się wytłumaczyć usunięciem tylko ołowiu z organizmu. U pacjentów stwierdzono ustąpienie dolegliwości w    następujących zespołach chorobowych: dusznica bolesna chromanie przystankowe zaburzenia krążenia mózgowego.  Zanotowano poprawę widzenia, słuchu, węchu, wzrost energii życiowej. Dotychczas zostało przeprowadzonych wiele tysięcy terapii. ACAM podaje liczbę 1 000 000 Osobom tym terapia przyniosła powrót do zdrowia.

CZY SKUTECZNA JEST TERAPIA EDTA?

Badania kliniczne przeprowadzone przez kardiologówDr. E .Olszewer i Prof. James P. Carter opublikowane w 1988r.    dowodzą o skuteczności jak również o wszechstronnym działaniu terapii EDTA. Badania przeprowadzono na 2870 osobach. W 76.89% przypadków stwierdzono bardzo wyraźną poprawę u pacjentów z dusznicą bolesną u 16,57% wyraźną poprawę,  razem 93,45% przypadków dusznicy bolesnej. U pacjentów z zaburzeniami krążenia kończyn dolnych bardzo dobrą poprawę  uzyskano w przypadku 91% pacjentów dobrą poprawę u 7,6% pacjentów, a więc razem u 98,6%. U pacjentów zaburzeniami  krążenia mózgowego, poprawę stwierdzono u 54% przypadków. Największe badania zostały przeprowadzone na grupie 19167   pacjentów. W grupie tej przeprowadzono badania kontrolne przy użyciu termografu, które potwierdziły skuteczność metody w  86% przypadków.

CZYM JEST EDTA?

EDTA jest skrótem od angielskiej nazwy etylenodiaminotetraacetic ( kwas wersenowy) Jest to syntetyczny aminokwas,  mający alfa- i beta- formy krystaliczne, słabo rozpuszczalny, tworzy sole dobrze rozpuszczalne, z jonami metali ciężkich  bardzo łatwo tworzy trwałe wiązania. EDTA nie bierze bezpośrednio udziału w przemianie materii, nie tworzy żadnych  toksycznych produktów ubocznych czy złogów. Wydalany jest w przeciągu kilku godzin z organizmu z nim wydalane są  metale ciężkie. W laboratoriach EDTA używany jest jako konserwant w przechowywaniu krwi, wiążąc jony wapnia   zapobiega krzepnięciu krwi. W kroplach do oczu, w stomatologii jako chemiczny udrażniacz kanałów zębowych, w  przemyśle spożywczym jako konserwant.W toksykologii od 50 lat stosowany jako lek w leczeniu zatruć jonami metali ciężkich.

JAKIE BADANIA SĄ NIEZBĘDNE PRZED ZASTOSOWANIEM

TERAPII CHELATUJĄCEJ?

Zalecane są następujące badania : badanie tętna (wyczuwalność tętna na obwodzie tt grzbietowe stopy ),                              osłuchiwanie tt. szyjnych, pomiar ciśnienia krwi, badanie dopplerowskie tętnic obwodowych,                                              Objawy chromania przystankowego, lipidogram, EKG wysiłkowe. Wskazana jest analiza                                               spektroskopowa próbki włosów. W trakcie trwania kuracji należy przeprowadzić badanie krwi i moczu.                           Podczas przeprowadzania wywiadu należy skupić uwagę na nawykach żywieniowych aby usunąć ewentualne               błędy dietetyczne.Należy zwrócić uwagę na styl życia pacjenta szczególnie na palenie papierosów, alkohol, brak ruchu.

 chelatacja

JAK PRZEBIEGA TERAPIA CHELATUJĄCA?

Ze względu na problemy natury administracyjnej mianowicie zabiegi w Polsce stały się coraz bardziej kłopotliwe. Także w związku z tym że zrezygnowałem z dotychczasowego, pomieszczenia aby móc zapewnić pacjentom regularne stosowanie zabiegów chelatcji dożylnej od kilku lat całkowicie zrezygnowałem z wykonywania zabiegów chelatacji dożylnej. Aby jednak pacjentów nie pozbawić możliwości wprowadziłem w naszym gabinecie chelatcję w postaci czopków doodbytniczych. 

Osoby zainteresowane tym sposobem leczenia proszę o bezpośredni kontakt. W sprawie zamówienia proszę kontaktować się z

Panią Czesławą Nosowicz tel .+48501552776

e-mail czeslawa.nosowicz@interia.pl

Terapia przy pomocy terapii doodbytniczej trwa 3-4 miesięcy. Efekty są bardzo obiecujące. Dla pacjentów również ta metoda jest łatwiejsza do stosowania gdyż eliminuje bardzo częste dojazdy do gabinetów zabiegowych.   

 

JAKIE JEST RYZYKO TERAPII?

CZY ISTNIEJE DZIAŁANIE UBOCZNE?

Prawidłowo przeprowadzona terapia chelatująca jest terapią efektywną i nie stwarzającą żadnego ryzyka dla pacjenta.   W USA przeprowadzono ponad 1 000 000 zabiegów nie odnotowano żadnych groźnych lub mniej groźnych powikłań  EDTA jest 3.5 razy mniej toksyczny od aspiryny zażywanej codziennie przez miliony osób. EDTA w organizmie  nie zmienia swej postaci jedynie łączy jony szkodliwych metali, które dostają się do organizmu wraz z zatrutym powietrzem,   wodą, pożywieniem. Głównymi źródłami toksycznych metali są między .innymi. spaliny z pojazdów, dymy z fabryk, konserwanty,   niektóre leki syntetyczne, dym tytoniowy, chemiczne środki ochrony roślin, farby. Najczęściej wchłaniane są przez płuca i     z prądem krwi docierają do wszystkich narządów wewnętrznych, gdzie łączą się z różnymi komponentami komórkowymi i    są zdolne do wytwarzania wolnych rodników tlenowych (WRT) , uszkadzających różne struktury tkankowe. Ponadto metale  ciężkie wywierają swoiste działanie toksyczne na szereg enzymów komórkowych. EDTA wraz ze związanymi jonami metali   jest w 100% wydalany z organizmu nie pozostawiając toksycznych złogów. Podczas infuzji dożylnej może wystąpić nieprzyjemne   uczucie w miejscu gdzie płyn dostaje się do żyły. To uczucie można usunąć poprzez zmniejszenie szybkości wlewu. Przy zbyt  szybkim wlewie, rzadko zdarzają się przypadki bólu głowy, zawrotów, uczucia znużenia, nieznaczne przejściowe obniżenie   ciśnienia krwi i kurcz mięśni nóg, szybko usuwany dożylnym podaniem wapnia.

JAK WPŁYWA EDTA NA FUNKCJĘ NEREK?

Po terapii chelatującej obserwowana jest znacząca poprawa funkcji nerek. Nie mniej w wyjątkowych przypadkach u osób    z osłabioną czynnością nerek zalecane jest bardzo powolna infuzja, podawanie płynów do picia powyżej 1 litra, zapobiegnie  to nadmiernemu obciążeniu nerek. W przypadku pacjentów z ciężkimi chorobami nerek lekarz powinien samodzielnie zdecydować   o zastosowaniu terapii.

JAK WPŁYWA EDTA NA KOŚCI?

W następstwie infuzji EDTA zmniejsza się poziom wapnia we krwi przy każdym zabiegu o około 300-400 mg                    Organizm reaguje na to zwiększoną produkcją parathormonu, który powoduje zwiększone uwalnianie wapnia                 z kości oraz zmniejszenie wydalania wapnia z moczem . W związku z ponad trzy godzinnym trwaniem zabiegu         w wyniku którego zredukowana jest znacznie zawartość wapnia we krwi następuje zwiększenie szybkości                     wymiany wapnia w kościach, wahania w poziomie parathormonu powodują w efekcie końcowym zwiększoną               zawartość wapnia w kościach. Wapń jako pierwiastek biorący udział w powstawaniu złogów czy to w naczyniach czy w każdym innym miejscu , jest w następstwie terapii używany do podwyższenia zawartości wapnia w kościach.

 chelatacja

DLA SPECJALISTÓW I DLA ZAINTERESOWANYCH:

ODROBINA TEORII.

WOLNE RODNIKI.

Wolny rodnik jest to atom lub molekuła z pojedynczym elektronem na zewnętrznej orbicie. Jest bardzo                                 aktywnym i atakuje znajdujący się w pobliżu atom lub molekułę, któremu zabiera elektron, przez to drugi                       atom lub molekuła staje się sama wolnym rodnikiem .Jest to układ niestabilny, który może istnieć jedynie                   ułamek sekundy. Taki wolny rodnik powoduje powstanie następnego wolnego rodnika wywołując                                      powstanie reakcji łańcuchowej, reakcja ta może być powstrzymana przez tzw. antyoksydanty.                                           Wolne rodniki mogą być przyczyną wielu chorób w organizmie . A oto najważniejsze:                                                           1.Złogi w tkance łącznej, powodujące znaczne zmniejszenie elastyczności. W ścianie naczyń wstępuje                             tkanka łączna, wolne rodniki niszcząc ścianę naczynia powodują powstanie miejsc w których łatwo dochodzi do            powstania złogów miażdżycowych.

2.Zmiany w chromosomach a więc zwiększone ryzyko powstania komórek nowotworowych. Obecnie istnieje pogląd         że w organizmie człowieka stale powstają komórki nowotworowe. Mechanizmy obronne organizmu powodują                zahamowanie wzrostu tych komórek.

3.Niszczenie molekuł-węglowodanów, biorących udział w tworzeniu mukopoli- sacharydów w stawach, może to                     prowadzić do stanów zapalnych i reumatycznych.

4.Zmiany błon komórkowych, które prowadzą do tzw. chorób z grupy autoagresji.

5.Powstawanie pigmentów z tłuszczów nienasyconych i białek które odkładają się w skórze i substancji szarej                        mózgu. Na skórze można je rozpoznać jako tzw. znamiona starcze które najpierw pojawiają się na grzbietach rąk,           później na twarzy i plecach.

6.Atak wolnych rodników na skórę może prowadzić do chorób skórnych, jak np. łupież. Wolne rodniki powodują               zwiększone powstawanie zmarszczek. Przebywanie na słońcu powoduje znaczny wzrost powstawania wolnych rodników.

7.Niektóre rodzaje komórek krwi produkują same wolne rodniki tzw. Leukotrieny, służące do niszczenia bakterii, można    je znaleźć w ranach ze stanem zapalnym.Wolne rodniki można porównać do wewnętrznego promieniowania radioaktywnego,   a antyoksydanty do ołowianej osłony.

Skąd biorą się te chorobotwórcze wolne rodniki?

Zanieczyszczenie środowiska jest główną przyczyną powstawania wolnych rodników jak np.: rozpuszczalniki organiczne,     spaliny, leki, środki owadobójcze, środki ochrony roślin, barwniki, konserwanty. Substancje te są rozkładane w wątrobie  przy tym powstają trujące produkty rozkładu i wolne rodniki.Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi powstawaniu   wolnych rodników jest brak ruchu, alkohol, palenie papierosów.

EDTA A WOLNE RODNIKI.

Działanie EDTA nie polega na bezpośredniej redukcji ilości wolnych rodników, ale na usuwaniu jonów metali pełniących    rolę katalizatora, które znajdując się w pobliżu błony komórkowej powodują powstawanie wolnych rodników.   Szczególną rolę odgrywają w nadmiarze dwa najzwyklejsze metale żelazo i miedź.Minimalne ilości tych pierwiastków   wystarczą do rozpoczęcia procesów chemicznych prowadzących do powstawania w organizmie ogromnej ilości wolnych   rodników. Udział wolnych rodników w powstawaniu wielu przewlekłych chorób został w sposób niezbity udowodnione   poprzez szereg badań, prowadzonych od 1970 r. Medycyna akademicka dowody te traktuje z wielką niechęcią, ponieważ    jej podstawy opierają się na farmakologicznych i chirurgicznych metodach leczenia. Terapia chelatująca jest terapią    biochemiczną, która w procesie leczenia wykorzystuje procesy samooczyszczania organizmu.

ANTYOKSYDANTY.

Do ochrony komórek przed szkodliwym działaniem wolnych rodników organizm posiada system mechanizmów obronnych   – antyoksydanty.Bez antyoksydantów przeżycie komórki a tym samym całego organizmu nie byłoby możliwe. W skład  systemu antyoksydantów wchodzą między innymi ; Witaminy C, E, Beta- karoten, enzymy jak peroksydaza glutaminowa.   Dla prawidłowego działania antyoksydantów niezbędne są takie mikroelementy jak Selen, Mangan, Cynk, Miedź.

CHOLESTEROL.

Cholesterol jest związkiem niezbędnym w organizmie, jest substancją wyjściową dla witamin D i wielu hormonów.              Dzielimy go na dwie frakcje HDL i LDL. HDL jest jednym z najważniejszych antyoksydantów jest to tzw.”dobry cholesterol”  zawarty w lipoproteinach. Lipoproteiny te są ważnym czynnikiem chroniącym tętnice przed rozwojem miażdżycy, transportują    bowiem cholesterol ze ściany tętnicy do wątroby, gdzie ulega on przeróbce na kwasy żółciowe. Poprzez oddziaływanie wolnych   rodników na cholesterol powstaje LDL- cholesterol o bardzo szkodliwym działaniu . Jest to tzw. ” zły cholesterol ” ta frakcja przenika do ściany tętnicy ze szczególną łatwością i bardzo łatwo ulega utlenianiu. Dlatego bardzo zagrożeni są ludzie o podwyższonym poziomie LDL.

METALE CIĘŻKIE – TRUCIZNA.

Metale ciężkie takie jak ; ołów, rtęć, kadm reagują z słabymi aminokwasami, powoduje to niszczenie enzymów zawierających te   aminokwasy. Zawartość ołowiu w ludzkich kościach wzrosła ponad 2000 razy od chwili gwałtownego rozwoju przemysłu.  Dzięki terapii chelatującej metale ciężkie są w bardzo dużym stopniu usuwane z organizmu, dzięki czemu następuje regeneracja enzymów.

CZAS TRWANIA TERAPII EDTA.

W najczęstszych przypadkach stosujemy od 10 do30 W tym czasie powinna nastąpić trwała wyraźna poprawa stanu zdrowia, w cięższych przypadkach stabilizacja stanu zdrowia.

DZIAŁANIE PROFILAKTYCZNE TERAPI EDTA?

Pod pojęciem działanie profilaktyczne rozumiemy takie działanie , które z zapobiega powstaniu choroby lub ogranicza ryzyko  powstania choroby. Do tej grupy zaliczamy terapię chelatującą.W USA przeprowadzono badania statystyczne, w grupie 59   osób poddanej terapii chelatującej po 18 latach stwierdzono iż tylko 1 osoba ( 1,7%) zmarła na raka, w normalnych populacjach   procent ten wynosi aż 17,6%? , potwierdza to pozytywne działanie EDTA w profilaktyce chorób nowotworowych.  Współcześni naukowcy dowiedli w sposób niezbity iż takie czynniki jak antyoksydanty, witaminy, minerały, tłuszcze roślinne   i rybie są doskonałymi środkami stosowanymi w profilaktyce wielu chorób. Żaden z tych czynników nie posiada działania   leczniczego w miażdżycy.

CZYM RÓŻNI SIĘ TERAPIA CHELATUJĄCA OD INNYCH TERAPII?

Celem terapii chelatującej jest profilaktyka choroby miażdżycowej.EDTA poprzez usunięcie miedzi i żelaza powoduje       zmniejszenie ilości wolnych rodników a także usuwa takie metale jak aluminium, ołów, kadm będące truciznami komórkowymi.  Absorbując wapń ze złogów fosfolipidowych powoduje rozpad płytek miażdżycowych i powiększenie światła naczyń prowadzi   do lepszego ukrwienia tkanek a przez to lepszego ich zaopatrzenia w substancje odżywcze i tlen. Zmniejszenie procesów  agregacji krwinek wpływa korzystnie na ich funkcje. Poprzez tego rodzaju działanie stworzone są doskonałe możliwości    samooczyszczenia i regeneracji organizmu, układ odpornościowy organizmu zaczyna znów pracować w sposób prawidłowy.   Działania te są niezwykle ważne w walce z takimi chorobami jak miażdżyca, reumatyzm, choroby nowotworowe.

W JAKICH CHOROBACH TERAPIA CHELATOWA JEST SKUTECZNA?

1. Choroby serca spowodowane zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych, dusznica bolesna ( bóle wywołane   niedoborem tlenu w mięśniu sercowym ) lub uczucie duszności. Najczęściej u chorych z problemami kardiologicznymi   (prawie 3/4 pacjentów ) nie występują problemy z oddychaniem i tylko 1/4 odczuwa bóle w klatce piersiowej.   Chorzy po przebytym zawale serca, powinni zapobiegawczo być poddawani terapii chelatującej, ponieważ ryzyko powtórnego  zawału jest bardzo wysokie. Przebyty zawał jest oznaką istnienia zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

2. Zaburzenia krążenia kończyn dolnych ( chromanie przystankowe, choroba Beugera i Raynouda.

  1. Zaburzenia krążenia mózgowego spowodowane zwężeniem światła

  2. Tętnic szyjnych wew. i tętnic kręgowych mogą tu występować następujące objawy ;

  • zawroty głowy

  • nie ustępujące szumy w uszach

  • zaburzenia czucia w ramionach na twarzy

  • kończynach dolnych

  • Po przebytym udarze zalecane jest przeprowadzenie terapii chelatującej w celu zmniejszenia następstw udaru          oraz zmniejszenia do minimum ryzyka ponownego jego wystąpienia.

4. W sklerodermii znacznie lepsze wyniki daje terapia chelatująca od innych znanych metod.

5. W chorobie Alzhaimera znaczna poprawa w stanie zdrowia chorego, niestety po przerwaniu terapii stan pacjenta                powraca do poprzedniego.

6. Pacjenci z dolegliwościami reumatycznymi, artrozami odczuwają znaczną poprawę po przeprowadzonej terapii,                  u niektórych pacjentów operacja stawu biodrowego okazuje się zbędna.

7. Znaczącą poprawę, a nawet całkowite ustąpienie objawów obserwuje się w chorobach oczu spowodowanych zwapnieniem  siatkówki ( Maculopatia ), zaburzeniach słuchu, potencji, w migrenie, zaburzeniach równowagi oraz w wielu innych chorobach   spowodowanych zaburzeniami gospodarki wapnia w organizmie.