Badanie serca metodą NURSE-ECG


NURSE-ECG WYSOKIEJ ROZDIELCZOŚCI SYGNAŁOWEJ ELEKTROKARDIOGRAFIA

/Numerical Signal Resolution Enhancement Electrocardigraphy/

heart monitor graph

NURSE-ECG – jest to nowa metoda badań ukrwienia serca opracowana w Zakładzie Fizyki Medycznej Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu przez prof. Ryszarda Krzyminiewskiego

Metoda ta powstała na bazie elektrokardiografii z zapisem cyfrowym. Jej istotą jest zwiększenie rozdzielczości, udoskonalenie, a w konsekwencji znaczne rozszerzenie możliwości diagnostycznych standardowego EKG.

Metoda ta znacznie zwiększa mocy.żliwości diagnostyczne. Uzyskane informacje zbliżone są do tych które uzyskujemy przy koronarografii, ale koszt tego badania jest nie porównywalnie niższy oraz, co bardzo istotne jest to badanie nie inwazyjne, czyli bezpieczne powtarzalne i przez to bardzo przydatne w profilaktyce i leczeniu miażdży

Co daje nam  badanie NURSE ECG?

Badanie NURSE ECG daje dokładny opis oraz przedstawienie graficzne w postaci wykresu oraz wizualne przedstawienie serca z miejscami niedokrwienia oraz wzmożonej aktywności elektrycznej

Na podstawie tego wyniku możemy planować leczenie monitorując postępy leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych. Badaniem tym wykryć można oczywiście zawał lub krańcowe niedokrwienie nawet gdy w klasycznym EKG nie widać odchyleń od normy co może uratować życie

 

Jak wygląda to badanie serca?

Badanie wykonuje się podobnie jak zwykłe badanie EKG następnie przesyła się do analizy drogą internetową do centrum do prof.  Krzyminiewskiego i po kilku minutach otrzymuje się wynik badania. Badania  serca mogą być wykonywane zarówno jako badanie profilaktyczne, lub monitorujące leczenie, a ze względu na swoją prostotę oraz szybkość wykonania i dużą dokładność zbliżoną do wyników uzyskiwanych przy koronarografii stanowi uzupełnienie  dotychczas wykonywanych badań serca i może się przyczynić do znacznej poprawy w leczeniu choroby niedokrwiennej serca.  obecnie profesor Krzyminiewski jeszcze bardziej rozwinął profilaktyczne badania serca wprowadzając Pulsoksymetrię HSR, która rozszerza możliwości bardzo prostego i szybkiego badania o możliwość badania serca i układu krążenia. Badanie pulsoksymetryczne znane  jest już od dawna, natomiast oprogramowanie komputerowe nadaję mu całkiem nowe możliwości diagnostyczne. Prostota tego badania, spowoduje na pewno szybki rozwój powstającej nowej dziedzinie medycyny jaką jest telemedycyna. Jeżeli dołożymy do tego bardzo dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, powodujący takie możliwości diagnostyczno-lecznicze o jakich nigdy nie marzyliśmy i wizja powstania e-medycyny jest coraz bliższa

Zapis NURSE-ECG