Pięciu elementów


Teoria pięciu elementów


Teoria pięciu elementów zwana też teorią pięciu przemian powstała w Chinach w IV wieku przed naszą erą. Liczy sobie więc ponad 2000 lat. Według Chińczyków cały świat zbudowany jest według pięciu podstawowych elementów  Drewna, Ognia Ziemi Metalu i Wody. Każdy pojedynczy element podlega  oddziaływaniu dwóch  wzajemnie uzupełniających się, przeciwstawnych sił typu Yin lub Yang. Powoduje to powstawanie przemiany w całym wszechświecie. To energia Qi nieustannie krążąc powoduje przeminę w całym tym cylku  wprawiając go ruch. Energia musi cały czas krążyć, aby wszystko prawidłowo funkcjonowało. Każde zaburzenie krążenia energii może być przyczyną  powstania zaburzeń. Może brzmi to wszystko dość skomlikowanie, więc łatwiej to będzie pokazać na przykładzie. Rośnie drzewo w lesie podlewane przez wodę. Drzewo po spaleniu daje popiół czyli ziemię, ziemia zamienia się w metal, który topiąc się zamienia się w wodę czyli ciecz. Woda zasila następne drzewa i po pewnym czasie znowu wyrasta las, zamykając cykl. Jest to tzw. cykl odżywczy, czyli poprzedzający element  umozliwia powstawanie i rozwój następnego elementu  np. aby był ogień musi być drewno, ogień powoduje powstanie ziemi, z  ziemi powstaje metal.

Są też cykle odwrotne zwane niszczącymi lub kontrolującymi drewno niszczy i wyjaławia ziemię, ogień topi metal,  ziemia zasypuje wodę, metal ścina drzewo, woda gasi ogień

Człowiek też jest poddany przemianą tych elementów. Pod każdym z tych elementów kryje się inny narząd naszego ciała:

  • Drewno wątroba i pęcherzyk  żółciowy

  • Ogień jelito cienkie, serce i osierdzie

  • Ziemia śledziona, trzustka i żołądek

  • Metal płuco i jelito grube

  • Woda nerki i pęcherz moczowy

Czy ta starochińska teoria może mieć jakieś zastosowanie w obecnym świecie oraz w medycynie?

 Okazuje się, że obserwacje  starożytnych chińskich filozofów oraz myślicieli były bardzo trafne i w wielu wypadkach zadziwiają nas nawet teraz, w dobie komputerów, tomografów komputerowych i wielu innych wspaniałych urządzeń medycznych. Szczególnie duża przydatność jest w profilaktyce oraz  prognozowaniu i leczeniu schorzeń przewlekłych.

Także jeżeli chcemy prowadzić tzw. zdrowy styl życia, to doświadczenia te są bardzo przydatne. Wiele tzw. naukowych teorii, które powstawały na przełomie wielu lat były sprzeczne ze sobą i czasami robiły wiele złego. Dopiero następne lata to weryfikowały.

Jeżeli zaczniemy dokładnie badać i analizować te powiązania naszego ciała z naszymi emocjami sposobem odżywiania i sposobem życia, wiele tych spraw zaczyna się nam wyjaśniać i możemy żyć w większej harmonii ze sobą i ze światem. Możemy czuć się lepiej, zdrowiej  a nawet być szczęśliwsi. Tego nie zapewni nam medycyna.

Jednak badanie i analizowanie, według teorii pięciu przemian,  jest dosyć skomplikowane i niejasne dla nas europejczyków.

Dlatego powstał Test Pięciu elementów. Jest on dosyć prosty. Jest to test komputerowy, który w połączeniu z techniką Mora pozwala przetestować osłabione najbardziej elementy naszego ciała, oraz zdiagnozować które elementy mają niekorzystny wpływ na inne elementy naszego ciała.Uzyskane wyniki możemy wykorzystać lepiej prowadząc leczenie pacjenta lub lepiej zaplanować nasze postępowanie profilaktyczne