Atopowe zapalenie skóry


Atopowe zapalenie skóry/AZS / jest jedną z najczęstszych chorób alergicznych skóry.

Objawy występują często już w okresie w okresie niemowlęcym oraz wczesnego dzieciństwa.

Ilość zachorowań systematycznie rośnie i wynosi obecnie u dzieci 15-30% wg prof  W. Silny.

Częstość występowania u  dorosłych 2-10% populacji. Zalicza się AZS do chorób atopowych.

Atopia oznacza wrodzoną i dziedziczoną skłonność do reagowania alergicznie na alergeny, oraz

do reagowania objawami klinicznymi w postaci kataru siennego, astmy oskrzelowej i atopowego

zapalenia skóry. 60% pacjentów z AZS jest obciążonych rodzinnie innymi chorobami atopowymi.

Obok predyspozycji rodzinnych musi być czynnik wyzwalający.  Czynnikami takimi mogą być stany

zapalne, alergeny środowiskowe np. tekstylia, środki piorące, toksyny środowiskowe, alergeny

wziewne   / np roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, lub pyłki /

 

Czym wywołane jest atopowe  zapalenie skóry?

Alergia ma zasadnicze znaczenie w powstaniu AZS.Jakie to alergeny?

W okresie niemowlęcym głównym alergenem jest mleko krowie, czasami objawy występują jednak nawet

gdy dzieci są karmione  nawet tylko mlekiem matki. Bywa, że objawy występują nawet u dzieci zaraz po

urodzeniu. Leczyłem nawet 6 tygodniowe dzieci żywione wyłącznie mlekiem matki z objawami skórnymi.

Z reguły objawy skórne pojawiają się jednak w okresie przechodzenia z karmienia piersią na karmienie

mlekiem krowim co jest czasem od 4-6 miesięcy. Lokalizacja zmian skórnych jest zmienna i zależy od wieku

dziecka oraz od okresu rozwoju choroby. Początkowa lokalizacja z reguły jest na twarzy oraz szyi i kończynach

czasami jednak obejmuje od razu całe ciało

U starszych dzieci oraz dorosłych czynnikiem sprawczym jest często alergia na inne alergeny pokarmowe w Polsce

w grę  wchodzą alergia na białka pszenicy , oraz alergia na jajka  kurze,  alergia na ryby oraz owoce morza i orzeszki

ziemne oraz wyroby czekoladowe i kakao. Objawy atopowego zapalenia skóry pojawiają się wtedy między 2-3 r.ż.

Atopowe zapalenie skóry bywa też nazywane Neurodermitis podkreślający tło psychogenne choroby. Wszystkie dane

wskazują jednak na wtórne działanie czynnika psychogennego w stosunku do czynnika alergicznego. jest tu jednak

powiązanie tła psychicznego z AZS u dzieci. Alergia pokarmowa może wywoływać zmiany psychiczne , stres może

jednak nasilać istniejące zmiany skórne. Nasilone zmiany skórne w atopowym  zapaleniu  skóry występują często

u multialergików.

Przebieg atopowego zapalenia skóry.

1/3 objawów choroby pojawia się do 3 miesiąca życia, 1/3 między 3 a 6 tym miesiącem życia. Dziecięce postacie

atopowego zapalenia skóry czasami mogą zanikać samoistnie. Uważa się, że objawy pojawiające się w późniejszym

okresie życia gorzej rokują gorzej, trwają dłużej i mają gorszy przebieg.

Objawy skórne AZS u dzieci różnią się przy alergii na mleko i pszenicę. W obydwu pojawiają się na początku

z reguły na twarzy. W alergii mlecznej  pojawiają się w okresie niemowlęcym w alergii na pszenicę w 2-3 roku życia.

W alergii na mleko pojawiają się na wypukłych częściach twarzy: broda, policzki, czoło w alergii na pszenicę

w okolicy ust, powieki. Zmiany w okolicy ust mogą mieć wiele odmian powodują wysuszenie i obrzęk skóry.

Następne różnice występowania  zmian skórnych są często  na kończynach górnych i dolnych, przy alergii

mlecznej występują częściej w zgięciach łokciowych i kolanowych natomiast przy alergii na pszenicę częściej

występuje po stronie wyprostnej obu kończyn na przedramionach raz  stronie grzbietowej ręk i na podudziach,

zmiany są przeważnie suche, liszajowate w przeciwieństwie do zmian w alergii mlecznej gdzie zmiany są wysiękowe.

W wyniku istniejącego świądu skóry i w następstwie tego drapania dochodzi do wtórnego nadkażenia bakteryjnego

i pogłębienia stanu zapalnego.

Jak leczymy atopowe zapalenie skóry  

Leczenie AZS jest trudne i trwa długo. Najważniejsze jest wykonanie dokładnych badań czynników obciążających.

Najlepsze są testy alergiczne MORA.

  • Pierwszym  etapem jest eliminacja  czynników obciążających, szczególnie alergenów pokarmowych.
  • Wykonujemy to przy pomocy zabiegów odczulających metodą biorezonansową
  • Powinniśmy też stymulować układy odtruwające organizmu, wątrobę, nerki, układ limfatyczzy
  • Przy leczeniu konieczna jest karencja czyli wyeliminowanie z diety zasadniczych alergenów pokarmowych na okres 6 tygodni i po odczuleniu stopniowe wprowadzanie obserwując czy nie następuje pogorszenie stanu po wprowadzeniu jakiegoś pokarmu.
  • Ważne jest również leczenie jednoczasowe jelita
  • Przy AZS konieczne jest również miejscowe leczenie skóry szczególnie przy nadkażeniach
  • Konieczna jest również suplementacja witamin szczególnie WitC,  WitB6 oraz mikroelementów Cynku Magnezu
  • Terapia przestrajająca układu immunologicznego
  • Jak widać terapia powinna być kompleksowa, a nie ograniczać się do samej skóry

Lekarz Waldemar Pawłowski